„24h MTB” kalnu divriteņu sacensību nolikums – 2024

24 stundu disciplīna

 1. Mērķis un uzdevumi

  „ 24h MTB” ir kalnu divriteņu sacensības, kas norisinās 24 stundu garumā.
  Sacensību mērķi ir:
  • Attīstīt izturības kalnu divriteņu sacensības Latvijā.
  • Dažādot priekšstatu un izpratni par MTB (kalnu divriteņu) maratonu sacensībām.
  • Noskaidrot stiprākos un izturīgākos braucējus.
  • Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu un popularizēt MTB sportu kā pieejamu aktīvās atpūtas veidu.
  • Apvienot velo entuziastus kopīgā pasākumā.                                                                                                                                                                    

 2. Starta vieta un laiks

  Sacensības notiek no 2024. gada 17. augusta līdz 18. augustam.
  Norises vieta: Fischer slēpošanas centrs, Sigulda.                                                                                                                                                              

 3. Distances un starta laiki

  Trase izveidota vienā aplī, kuras garums ir ~10 kilometri.
  Sacensību starts tiek dots 2024. gada 17. augustā 12:00, bet finišs 2024. gada 18. augustā 13:00.                                                                        

 4. Grupas (klases)

  Solo klase

  Sievietes / Vīrieši

  Pāru klase

  Sievietes / Vīrieši / Jauktā

  Trio klase

  Vīrieši

  Četrinieku klases

  Jauktā

 • Sacensībās var piedalīties individuāli (Solo klase), divatā (Pāru klase), trijatā (Trio klase), četratā (Četrinieku klase).
  • Solo klasē – Viens dalībnieks – sieviete/vīrietis;
  • Pāru klasē – Divi dalībnieki – sievietes / vīrieši / jauktā (1 vīrietis + 1 sieviete);
 • Trio klasē – Trīs dalībnieki – vīrieši;
 • Četrinieku klase – Četri dalībnieki – jauktā (komandā vismaz 1 sieviete).


Dalībnieku mērķis ir nobraukt pēc iespējas vairāk apļu atvēlētajā kontrollaikā – 24 stundās.

Piesakoties sacensībās pāru vai četrinieku klasē – komandas dalībnieku maiņu, iespējams veikt līdz sacensību startam 19.08.2023  pulksten 11:30. Ja kādu iemeslu dēļ, kāds no dalībniekiem nevar turpināt dalību sacensībās, komanda var turpināt piedalīties sacensībās mazākā sastāvā.                                                                                                       

 1. Sacensību gaita

  1. Sacensību starts tiek dots 2024. gada 17. augustā pulksten 12:00 visām klasēm vienlaicīgi.
  2. Dalībnieku mērķis ir nobraukt pēc iespējas vairāk apļus atvēlētajā laikā.
  3. Sacensību laikā Pāru un Četrinieku klasē atļauta tikai viena Dalībnieka atrašanās trasē. Dalībnieku maiņa atļauta tikai maiņas zonā. Dalībnieks dodas trasē tikai pēc tam, kad ir apstājies no trases izbraukušais Dalībnieks.
  4. Dalībnieku maiņu biežums un ilgums netiek noteikts, dalībnieki to izlemj paši. 
  5. Sacensību finišs ir 18. augusta plkst. 13:00. Vēlāk finišējušo dalībnieku pēdējais aplis netiek ieskaitīts.
  6. Lai tiktu ieskaitīts sacensību finišs, laika posmā no 11:00 – 13:00 Komandas Dalībniekam jāiebrauc apļa finišā. Ja tas netiek izdarīts, tiek uzskatīts, ka sacensību finišs nav sasniegts.
  Piemēri:
  a) Ja Komandas Dalībnieks finišē apli 11:00:00 vai vēlāk, bet nākamo apli līdz 13:00:00 nefinišē (vai nebrauc vispār), tad Komandas rezultātos kā pēdējais ir 11:00 veiktais aplis. Finišs šajā gadījumā ir sasniegts. Komandām ir brīva izvēle turpināt vai neturpināt sacensības pēc pulksten 11:00. Dalībniekam ir atļauts vilcināt laiku, lai iebrauktu finišā 11:00 vai vēlāk.
  b) Ja Komandas Dalībnieks sasniedz finišu 10:59:59, Komandai ir obligāti jāveic vēl vismaz viens aplis līdz pulksten 13:00:00, lai tiktu ieskaitīts finišs.
  7. Starts ir atvērts līdz 12:00. Dalībniekiem pēdējā aplī jāiebrauc pirms šī laika. Pēc 12:00 dalībnieki trasē netiek ielaisti.                              

 2. Dalības maksa

  Detalizēta Informācija par reģistrāciju publicēta Internetā www.velo24.lv.
  Dalības maksas iespējams samaksāt ar pārskaitījumu pēc Internetā www.velo24.lv norādītajiem rekvizītiem.

Informācija par datumu no kura tiks atvērta pieteikšanās tiks izziņota oficiālajā sacensību mājas lapā velo24.lv.

Grupa

Piesakoties un samaksājot dalības maksu līdz 31.05.2024 Piesakoties un samaksājot dalības maksu līdz 31.07.2024

Piesakoties un samaksājot dalības maksu līdz 15.08.2024

Solo klase

50 55

65

Pāru klase

100 110

130

Trio klase

150 165

195

Četrinieku klase 200 220

260

Dalības maksā ietilpst:

  • Trases izveidošana, marķēšana (lentas, bultas);
  • Sacensību numuri;
  • Laika un rezultātu uzskaite un apkopošana;
  • Diploms katram dalībniekam;
  • Kausi, šampanietis un sponsoru balvas sacensību uzvarētājiem;
  • Dzirdināšana starta zonā (kafija / tēja / ūdens);
  • Sacensību civiltiesiskā apdrošināšana, u.c. atļaujas un licences sacensību organizēšanā;
  • Medmāsa starta zonā;
  • Sporta kompleksa īre, WC un atkritumu tvertnes;
  • Pasākuma vadītājs un DJ;
  • Foto pēc sacensībām velo24.lv un sociālajos tīklos Facebook; Instagram;
  • Laika uzskaites tiesneši.

Nepiedalīšanās gadījumā dalības maksa netiek atgriezta.

Dalībniekiem par atsevišķu samaksu būs pieejamas dušas Fischer slēpošanas centrā.

 1. Dalībnieku reģistrācija

Dalībniekiem ierodoties sacensību dienā, ir jāpiereģistrē sava dalība un dalībniekiem tiek piešķirti numuri, kas ir jāpiestiprina katra dalībnieka velosipēdam redzamā vietā gan priekšpusē, gan aizmugurē.

 1. Reģistrācija un numuru izsniegšana 17.08.2024 no 09:30 – 10:50
 2. Tehniskā sapulce 11:00 pie starta/finiša arkas.
 3. Sacensību vietā var ierasties sākot no piektdienas 16.08.2024. Pēcpusdienā tiks izmarķēta nometnes zona, lai vakara pusē jau varētu ātrāk ieradušies dalībnieki iekārtot nomenti. Ar auto nometņu zonā būs iespējams iebraukt līdz sacensību dienas rītam, pulksten 11:00. Nometņu zonā iespējams iebraukt izkraut mantas, bet automašīna pēc tam jānovieto stāvlaukumā vai jāatstāj nometes zonā līdz sacensību beigām. Sacensību laikā iebraukt nometņu zonā aizliegts.
 4. Sacensību norises vieta būs pieejami centralizēti, speciāli labiekārtotas ugunskura vietas.
 5. Dalībniekiem būs pieejams gan silts, gan auksts dzeramais ūdens.
 6. Nometnes vieta būs izgaismota. 
 1. Vērtējums un apbalvošana

Sacensībās tiek vērtētas Solo, Pāru un Četrinieku klasēs atsevišķā konkurencē starp vīriešu, sieviešu un jauktajām komandām.
Godalgoto vietu sadalījums pēc klasēm atbilstošajā konkurencē:
1.– 3. Vieta Solo Sieviešu klasē.
1.– 3. Vieta Solo Vīriešu klasē. (vīrieši – 1984.dz.g. un jaunāki; vīrieši 40+ – 1983. dz.g. un vecāki)
1.– 3. Vieta Pāru Sieviešu klasē.
1.– 3. Vieta Pāru Vīriešu klasē.
1.– 3. Vieta Pāru Jauktajā klasē (1 vīrietis + 1 sieviete).
1.– 3. Vieta Trio Vīriešu klasē.
1.– 3. Vieta Četrinieku Jauktajā klasē (komandā vismaz 1 sieviete).
Lai iegūtu iepriekšminēto godalgoto vietu, komandai sacensību laikā nepieciešams nobraukt minimālo distanci, kas tiek izteikta apļu veidā: 8 apļi. 
Uzvarētājs tiek noteikts pēc visvairāk nobraukto apļu skaita, saskaņā ar punktā „Sacensību gaita” minētajiem noteikumiem. Vienādu apļu skaita gadījumā uzvar tas dalībnieks / komanda, kura finišējusi pirmā.
Sacensību rezultāti tiks publicēti mājas lapā www.velo24.lv, fotofiniss.lv.
Apbalvoti ar diplomiem tiek visi dalībnieki.
Apbalvoti ar sponsoru balvām tiek dalībnieki / komandas, kuri ieguvuši godalgoto vietu. 
Ja kādā no klasēm attiecīgajā konkurencē ir tikai viena vai divas komandas, arī tās tiek apbalvotas.

 1. Dalībnieku ievērībai

  1. Dalībniekiem patstāvīgai dalībai sacensībās jābūt vismaz 18 gadus veciem. Jaunākiem dalībniekiem sacensībās jāpiedalās Pāru vai Četrinieku klasē kopā ar vismaz vienu pilngadīgu personu, kurš nes atbildību par nepilngadīgo/-ām personām.
  2. Nepilngadīgiem dalībniekiem reģistrējoties, jāiesniedz vecāku parakstīta atļauja dalībai. Ja nepilngadīgās personas komandas biedrs nav viens no vecākiem, atļaujā jābūt minētam par nepilngadīgo atbildīgās personas vārdam un uzvārdam.
  3. Dalībnieka dalība sacensībām tiek pieteikta ar brīdi, kad tas ir iesniedzis aizpildītu pieteikumu par dalību sacensībās un ir apmaksājis dalības maksu.
  4. Ja Dalībnieks izbrauc ārpus trases, tam jāatgriežas trasē tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
  5. Atrodoties sacensību trasē, dalībniekiem obligāti jālieto aizsprādzēta aizsargķivere.
  6. Dalībniekam ir iespēju robežās jāsniedz palīdzību citam Dalībniekam traumu gadījumā un jāziņo par negadījumu organizatoriem pa telefonu +371 22028907, +371 28382832 vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 113.
  7. Dodoties trasē diennakts tumšajā laikā, dalībniekiem obligāti jābūt ieslēgtai priekšējā apgaismojuma lampai, kā arī aizmugurējām brīdinājuma lampiņai. Precīzu laiku noteiks organizatori, atkarībā no laika apstākļiem un tumsas/gaismas iestāšanās fakta.
  8. Gadījumā, ja dalībnieks nevar veikt apli, tad atgriežoties uz starta zonu, par to jāinformē tiesneši.                                                                   

 2. Dalībnieku atbildība

  Visiem dalībniekiem ir pienākums iepazīties ar sacensību nolikumu.
  Reģistrējoties sacensību dienā, Dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu.
  Sacensību dalībnieks ir pilsoniski un juridiski atbildīgs par visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
  Reģistrējoties sacensībām un dodoties trasē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.
  Dalībnieks ir atbildīgs:
  • Par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē;
  • Par atstātajām mantām starta / maiņas zonā;
  • Par savu veselības stāvokli piedaloties sacensībās. Veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā, dalībnieks apņemas izstāties no sacensībām;
  • Dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās.
  Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām un/vai veselības traucējumiem sacensību laikā.                      

 3. Uzmanību!

  Sacensību dalībniekiem nedrīkst piesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu jāizturas pret apkārtējo vidi.
  Sacensību laikā transporta kustība netiks ierobežota. Visiem sacensību dalībniekiem, braucot pa koplietošanas ceļiem vai tos šķērsojot, ir jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!!!                                                                                                                                                                  

 4. Sodi

  1. Dalībniekiem strikti jāievēro noteiktais maršruts. Tā neievērošanas gadījumā pie pirmā pārkāpuma tiek piemērots sods – 1 aplis no rezultāta, pie otrā pārkāpuma – diskvalifikācija no sacensībām.
  2. Viena Pāru vai Četrinieku klases Dalībnieka diskvalifikācija nozīmē, ka konkrētais dalībnieks vairs nedrīkst startēt, bet Komandas var izlemt turpināt sacensības mazākā sastāvā vai izstāties.
  3. Nekorekta maiņa (dalībnieks šķērso apļa starta līniju, pirms iepriekšējais dalībnieks ir šķērsojis apļa finiša līniju) – plus 5 minūtes pie apļa laika.
  4. Dalībnieku maiņa ārpus maiņas zonas – diskvalifikācija.
  5. Jebkāda veida nesportiskas rīcības gadījumā sacensību laikā – diskvalifikācija.
  6. Sacensību pamatprincips ir godīga cīņa. Visi dalībnieki, kas tiks pieķerti negodīgā cīņā, tiks diskvalificēti.
  7. Dalībnieks, kurš startējot sacensībās pārkāpj Ceļu satiksmes likuma 28. panta, 1. punkta, 1. apakšpunkta d) daļu – tiek diskvalificēts.       

 5. Obligātais ekipējums

  Norādīts Komandas minimālais ekipējuma daudzums, bez kura Komanda netiek pielaista sacensībām.
  • Velosipēds – 1 gab.
  • Aizsargķivere – 1 gab.
  • Aizmugurējā brīdinājuma lukturis – 1 gab.
  • Priekšējā apgaismojuma lampa – 1 gab, vismaz 20 m stars.
  Ieteicamais papildus ekipējums:
  • Pirmās medicīniskās palīdzības komplekts (sterils pārsienamais materiāls, brūces dezinficējošs šķīdums)
  • Velosipēda remonta piederumi, rezerves daļas.                                                                                                                                                                

 6. Protesti

  Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu organizētājiem.
  Protests jāiesniedz aizskartās personas vai visas komandas parakstīts 30 minūšu laikā pēc nobrauktā apļa beigām, samaksājot 25 EUR. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.                                                                                                                                          

 7. Rīkotāji

Sacensības organizē un vada biedrība “Wolf Events”
Lībekas iela 12-4, Rīga, LV-1014.
Kontaktpersona: Kristaps Kārkliņš
Tālrunis: +371 22028907
e-pasts: karklin.kristaps@gmail.com
Sacensību mājas lapa: www.velo24.lv
Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu par to izvietojot informatīvu brīdinājumu mājas lapā www.velo24.lv, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūlijam.

 1. Personas dati

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu uzskaites nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt cyclingforall.lv pieteikuma lapā prasīto informāciju.

Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, komanda, izvēlētā disciplīna 6h vai 24h, valsts un pilsēta.

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu publicēšanai internetā, mēdijos un sociālajos tīklos.