„24h MTB” kalnu divriteņu sacensību nolikums – 2022

6 stundu disciplīna

1. Mērķis un uzdevumi
„ 24h MTB”, 6 stundu disciplīna ir kalnu divriteņu sacensības, kas norisinās 6 stundu garumā.
Sacensību mērķi ir:
• Attīstīt izturības kalnu divriteņu sacensības Latvijā.
• Dažādot priekšstatu un izpratni par MTB (kalnu divriteņu) maratonu sacensībām.
• Noskaidrot stiprākos un izturīgākos braucējus.
• Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu un popularizēt MTB sportu kā pieejamu aktīvās atpūtas veidu.
• Apvienot velo entuziastus kopīgā pasākumā.

2. Starta vieta un laiks
Sacensības notiek 2022. gada 16. jūlijā.
Norises vieta: Dabas parks “Ogres Zilie kalni”

3. Distances un starta laiki
Trase izveidota vienā aplī, kuras garums ir ~10 kilometri.
Sacensību starts tiek dots 2022. gada 16. jūlijā 12:00, bet finišs 2022. gada 16. jūlijā 19:00.

4. Grupas (klases)
Sacensībās var piedalīties individuāli (Solo klase)
• Solo klasē – Viens dalībnieks;

Dalībnieku mērķis ir nobraukt pēc iespējas vairāk apļu atvēlētajā kontrollaikā (6 stundās)

5. Sacensību gaita
1. Sacensību starts tiek dots 2022. gada 16. jūlijā pulksten 12:00 visām klasēm vienlaicīgi.
2. Dalībnieku mērķis ir nobraukt pēc iespējas vairāk apļus atvēlētajā laikā.
3. Sacensību finišs ir 16. jūlijā plkst. 19:00 Vēlāk finišējušo dalībnieku pēdējais aplis netiek ieskaitīts.
4. Lai tiktu ieskaitīts sacensību finišs, laika posmā no 17:00 – 19:00 Komandas Dalībniekam jāiebrauc apļa finišā. Ja tas netiek izdarīts, tiek uzskatīts, ka sacensību finišs nav sasniegts.
Piemēri:
a) Ja Komandas Dalībnieks finišē apli 17:00:00 vai vēlāk, bet nākamo apli līdz 19:00:00 nefinišē (vai nebrauc vispār), tad Komandas rezultātos kā pēdējais ir 17:00 veiktais aplis. Finišs šajā gadījumā ir sasniegts. Komandām ir brīva izvēle turpināt vai neturpināt sacensības pēc pulksten 17:00. Dalībniekam ir atļauts vilcināt laiku, lai iebrauktu finišā 17:00 vai vēlāk.
b) Ja Komandas Dalībnieks sasniedz finišu 16:59:59, Komandai ir obligāti jāveic vēl vismaz viens aplis līdz pulksten 19:00:00, lai tiktu ieskaitīts finišs.
5. Starts  ir atvērts līdz 18:00. Dalībniekiem pēdējā aplī jāiebrauc pirms šī laika. Pēc 18:00 dalībnieki trasē netiek ielaisti.

6. Dalības maksa 
Detalizēta Informācija par reģistrāciju publicēta Internetā www.velo24.lv.
Dalības maksas iespējams samaksāt ar pārskaitījumu pēc Internetā www.velo24.lv norādītajiem rekvizītiem.

Grupa Piesakoties un samaksājot dalības maksu līdz 30.04.2022 Piesakoties un samaksājot dalības maksu līdz 30.06.2022 Piesakoties un samaksājot dalības maksu līdz 13.07.2022
Solo klase 30 EUR 35 EUR 40 EUR

*datumi tiks precizēti

Dalības maksā ietilpst:

1. Trases izveidošana, marķēšana (lentas, bultas);
2. Sacensību numuri;
3. Laika un rezultātu uzskaite un apkopošana;
4. Diploms un pārsteiguma balva katram dalībniekam;
5. Kausi, šampanieties un sponsoru balvas sacensību uzvarētājiem;
6. Dzirdināšana starta zonā (kafija / tēja / ūdens);
7. Sacensību civiltiesiskā apdrošināšana, u.c. atļaujas un licences sacensību organizēšanā;
8. Medmāsa starta zonā;
9. BIO WC starta zonā un atkritumu tvertnes;
10. Pasākuma vadītājs un DJ;
11. Foto pēc sacensībām velo24.lv;
12. Laika uzskaites tiesneši.

Dalības atcelšanas maksa ir 10 EUR. Dalības maksas atgriešana iespējama līdz 01.07.2022

7. Dalībnieku reģistrācija

Dalībniekiem ierodoties sacensību dienā, ir jāpiereģistrē sava dalība un dalībniekiem tiek piešķirti numuri, kas ir jāpiestiprina katra dalībnieka velosipēdam redzamā vietā gan priekšpusē, gan aizmugurē.

  1. Reģistrācija un numuru izsniegšana 16.07.2022 no 09:30 – 10:50
  2. Briefing-s pulksten 11:00
  3. Sacensību vietā var ierasties sākot no piektdienas 15.07.2022. Pēcpusdienā tiks izmarķēta nometnes zona, lai vakara pusē jau varētu ātrāk ieradušies dalībnieki iekārtot nomenti. Ar auto nometņu zonā būs iespējams iebraukt līdz sacensību dienas rītam, pulksten 11:00. Nometņu zonā iespējams iebraukt un izbraukt, bez regulāras kursēšanas – iekšā / ārā.

    !!! Ievērībai. Iebraucot ar auto nometnes zonā, no tās varēs izbraukt tikai 17.07 pēc pulkstens 14:00, kad būs beigušās 24h sacensības. Tāpēc visi, kam nepieciešams ātrāk izkļūt no nometnes vietas, auto var ērti novietots blakus esošajā stāvlaukumā.

  4. Sacensību norises vieta pieejama centralizēta, speciāli labiekārtotā ugunskura vieta.
  5. Kā ierasts, būs pieejams dzeramais ūdens Venden un aparāts ar karsto un ledaini auksto ūdeni.
  6. Nometnes vieta būs izgaismota. Pieeja elektrībai būs iespējama tik daudz, cik pie organizatoriem uzlādēt kādu gadžetu.

8. Vērtējums un apbalvošana
Sacensībās tiek vērtētas atsevišķā konkurencē starp vīriešiem un sievietēm.
Godalgoto vietu sadalījums pēc klasēm atbilstošajā konkurencē:
1.– 3. Vieta Solo Sieviešu klasē
1.– 3. Vieta Solo Vīriešu klasē

Lai iegūtu iepriekšminēto godalgoto vietu, sacensību laikā nepieciešams nobraukt minimālo distanci, kas tiek izteikta apļu veidā: 3 apļi.
Uzvarētājs tiek noteikts pēc visvairāk nobraukto apļu skaita, saskaņā ar punktā „Sacensību gaita” minētajiem noteikumiem. Vienādu apļu skaita gadījumā uzvar tas dalībnieks / komanda, kura finišējusi pirmā.
Laiks tiek mērīts ar precizitāti līdz sekundei. Sacensību rezultāti tiks publicēti mājas lapā www.velo24.lv

Apbalvoti ar diplomiem un pārsteiguma balvām tiek visi dalībnieki.

Apbalvoti ar sponsoru balvām tiek dalībnieki, kuri ieguvuši godalgoto vietu. Detalizēta informācija par sponsoru balvām tiks publicēti mājas lapā www.velo24.lv
Ja kādā no klasēm attiecīgajā konkurencē ir tikai viena vai divas komandas, arī tās tiek apbalvotas.

9. Dalībnieku ievērībai
1. Dalībniekiem patstāvīgai dalībai sacensībās jābūt vismaz 18 gadus veciem.
2. Dalībnieka dalība sacensībām tiek pieteikta ar brīdi, kad tas ir iesniedzis aizpildītu pieteikumu par dalību sacensībās un ir apmaksājis dalības maksu.
3. Ja Dalībnieks izbrauc ārpus trases, tam jāatgriežas trasē tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
4. Atrodoties sacensību trasē, dalībniekiem obligāti jālieto aizsprādzēta aizsargķivere.
5. Dalībniekam ir iespēju robežās jāsniedz palīdzību citam Dalībniekam traumu gadījumā un jāziņo par negadījumu organizatoriem pa telefonu 26364983 vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 113.
6. Gadījumā, ja dalībnieks nevar veikt apli, tad atgriežoties uz starta zonu, par to jāinformē tiesneši.

10. Dalībnieku atbildība
Visiem dalībniekiem ir pienākums iepazīties ar sacensību nolikumu.
Reģistrējoties sacensību dienā, Dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu.

Reģistrējoties sacensībām un dodoties trasē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.
Dalībnieks ir atbildīgs:
• Par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē;
• Par atstātajām mantām starta / maiņas zonā;
• Par savu veselības stāvokli piedaloties sacensībās. Veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā, dalībnieks apņemas izstāties no sacensībām.

Dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās.
Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām un/vai veselības traucējumiem sacensību laikā.

11. Uzmanību!
Sacensību dalībniekiem nedrīkst piesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu jāizturas pret apkārtējo vidi.
Sacensību laikā transporta kustība netiks ierobežota. Visiem sacensību dalībniekiem, braucot pa koplietošanas ceļiem vai tos šķērsojot, ir jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

12. Sodi
1. Dalībniekiem strikti jāievēro noteiktais maršruts. Tā neievērošanas gadījumā pie pirmā pārkāpuma tiek piemērots sods – 1 aplis no rezultāta, pie otrā pārkāpuma – diskvalifikācija no sacensībām.
2. Jebkāda veida nesportiskas rīcības gadījuma sacensību laikā – diskvalifikācija.
3. Dalībnieks, kurš startējot sacensībās pārkāpj Ceļu satiksmes likuma 28. panta, 1. punkta, 1. apakšpunkta d) daļu – tiek diskvalificēts.
Sacensību pamatprincips ir godīga cīņa. Visi dalībnieki, kas tiks pieķerti negodīgā cīņā, tiks diskvalificēti.

13. Obligātais ekipējums
Norādīts Komandas minimālais ekipējuma daudzums, bez kura Komanda netiek pielaista sacensībām.
• Velosipēds – 1 gab.
• Aizsargķivere – 1 gab.
• Aizmugurējā brīdinājuma lukturis – 1 gab.

Ieteicamais papildus ekipējums:
• Pirmās medicīniskās palīdzības komplekts (sterils pārsienamais materiāls, brūces dezinficējošs šķīdums)
• Velosipēda remonta piederumi, rezerves daļas;

14. Protesti
Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu organizētājiem.
Protests jāiesniedz aizskartās personas vai visas komandas parakstīts 30 minūšu laikā pēc nobrauktā apļa beigām, samaksājot 15 EUR. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.

15. Rīkotāji
Sacensības organizē un vada biedrība „Briedis bedrē brikšķināja”
Ogres novads, Ogre, Skolas iela 15-3, LV-5001
Kontaktpersona: Sanita Bitko
Tālrunis: 26364983
e-pasts: sanita.bitko@gmail.com
Sacensību mājas lapa: www.velo24.lv
Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu par to izvietojot informatīvu brīdinājumu mājas lapā www.velo24.lv, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam.

16. Personas dati 

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu uzskaites nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt cyclingforall.lv pieteikuma lapā prasīto informāciju.

Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, komanda, izvēlētā disciplīna 6h vai 24h, valsts un pilsēta.

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu publicēšanai internetā, medijos un sociālajos portālos.