Publicēti rezultāti no 2019. gada 24h un 6h MTB sacensībām, skatīt sadaļā [Rezultāti]